ESD-GOLV

Snabbaste lösningen för att skapa eller renovera antistatiska golv

“ESD” står för elektrostatisk urladdning och används i golv för att undvika uppladdning som överförs från golv/personal till maskiner/verktyg. Elektrostatisk laddning skapas när material gnids mot varandra. När du går på ett golv som inte är antistatiskt kommer det bli en laddning som är ett resultat av den skapade friktionen. Vi har alla fått stötar från dörrhandtag, ballonger och andra människor men faktum är att denna urladdning även sker på golv. I lokaler där man jobbar med elektroniska produkter kan det vara av stor vikt att golvet är antistatiskt.

Vi arbetar med ett system från DrSchutz: ESD-produkter. Våra produkter och system uppfyller kraven i standarden SS-EN 61340-5-1. Uppmätta värden uppfyller också den internationella IEC-standarden och den amerikanska standarden ANSI/ESD. Största fördel uppnås vid renovering av befintliga ESD-golv. Se mer i filmen här!

Snabbt, mindre störning och lägre kostnad

Välj en ny kulör på golven! Hur snabbt ger vi er ett nytt godkänt ESD-golv? Inom 9 timmar från att vi börjat arbeta har ni ett golv ni kan gå på. 24 timmar senare kan det belastas med truckar och transportutrustning.
Nytt för i år är PUR-primer för att tillverka nya ESD-golv. Alla massagolv, epoxi, akryl och polyuretan och plastmattor kan bli antistatiska. Ovanpå befintligt golv lägger vi en primer, monterar därefter 12 mm breda kopparband på den nya ytan och ansluter till jord. Ovanpå detta läggs sedan ytterligare ett lager ESD-PUR och vi har skapat ett nytt ESD-golv! Vi kan även arbeta med system från Flowcrete.