MILJÖCERTIFIERING

Våra golvprodukter i standardsortimentet skall vara bedömda av Byggvarubedömningen och/eller SundaHus. Många är även testade och certifierade av ledande forskningsinstitut. Läs mer nedan.

 

 

 

PUR-system från våra leverantörer är testade

De flesta nya golvbelag har en slityta av PU. Vid PUR-renovering använder vi oss av PU Sealer som är registrerade i SundaHus och Byggvarudeklarerade. Vår produkt uppfyller kraven i DIN EN 14085 av EPH Dresdens för ytfinish av flexibla golvbeläggningar. ”Efter 25 000 rotationer fann utvärderingen att ingen testad yta hade några “synliga ytförändringar”.

Extremt hållbar och lämplig ytrenovering enligt FIGR

FIGR- långtidstest visar att PU sealer har flera fördelar.

Bäst för hälsa och miljö

GEV testade PU Sealer och PU Sealer Antislip för europeiska utsläppsbarriärer enligt (EMICODE test) resulterade i bästa betyget eller bedömning “mycket låga utsläpp” (EC 1 R). PU Sealer skyddar därför ytorna mycket effektivt utan att skada människors hälsa eller miljön.

Exceptionellt motståndskraftig mot kemikalier även i extrema situationer

Professionell golvbeläggning måste klara olika förhållanden och krav i en byggnad inklusive aggressiva ämnen. PU sealer är testad av EPH-institutet.

PU Sealer är resistent mot frätande kemikalier enligt DIN 68861. Resultat uppfyller alla krav i Grupp 1B. Dessutom är PU Anticolor 100% resistent mot elasticitetskemikalierna som används i bildäck, mattor och möbler.

Halkfritt överensstämmande med BGIA

Oavsett om det är äldreboende, kök, sjukhus eller livsmedelsförädlings-anläggningar finns friktionskrav för golvet. Vi kan ge golven de vanliga R-klasserna. BGIA tester visar att produkterna uppfyller kraven för R 9 och R 10 med PU Sealer och speciellt PU Sealer Antislip. PU Sealer Antislip uppfyllde också kraven i Britisk Standard Swing Test enligt BS BS 7976-2 av det välkända SATRA Institutet.

Lämplig lösning för golv enligt DIN 18032

Säkerhet är särskilt viktig för golven i gymnastiksalar. Av detta skäl testade det tyska MPA-institutet PU Sealer-lämplighet för linoleum och PVC-golv i sporthallar. Testresultat visade att PU sealer uppfyller alla krav och är godkänt!

Godkänd PUR-sealer för elektriskt ledande golv – ESD

Dr. Schutz ESD Long Life PU Sealer uppfyller kraven för elektrostatiska urladdningar (ESD) av golv enligt DIN EN 61340-5-1 samt kraven på explosionsskydd enligt TRBS 2153 enligt eph-testcertifikatet.

Flamskyddsmedel för golv

Brandskydd och brandbeständighet blir allt viktigare i byggnader. MPA Dresden institut har verifierat att PU Sealer från Dr. Schutz PU och Anti Color Fire bibehåller brandnorm för PVC, linoleum enligt DIN EN 13501-1: Brandklassad

PU-sealer godkänns av DIBT

PU-lacken är den första golvrenoveringsprodukt för flexibla och hårda golvbeläggningar som har licensierats av tyska DIBT (Deutschen Institut für Bautechnik). Salivresistent enligt DIN 53160

Dresden eph testade PU Sealer och PU Anticolor. De befanns stå emot svett och saliv i enlighet med DIN 53160.

Säker matproduktion

Tyska ISEGA har klassificerat PU Sealer  säker för livsmedelsförädling och produktion.

PU Antislip godkänd för fuktiga förhållanden – DIN 51097

Tyska ZUS Institut testade PU Antislip med anti-slip egenskaper som liknar DIN 51097 standardkrav för de fuktiga förhållanden.

Renovera Golv medlemmar i miljöorganisationen ”Cirkulära Sverige”

Cirkulära Sverige drivs av CirEko, Sveriges bredaste näringslivs- och medlemsorganisation för cirkulär ekonomi. Med affärsfokus driver man på den cirkulära omställningen och underlättar för medlemmar att göra affärer som är cirkulära.