Om RGAB Renoveragolv AB

Hur allting började…

En kväll sitter två civilingenjörer från Chalmers och funderar över livet, vi har tagit hem Thai-mat och samtalet vandrar mellan roliga historier och företag vi arbetat med. Björn Lindvall har de arton senaste åren startat och drivit flera företag. Rikard Appelgren har efter arton framgångsrika år som CEO för en konsultfirma med över 4.000 konsulter valt att inleda ett nytt kapitel i livet. Köpt några företag och vill nu varva cyklandet med investeringar i företag som kommer att bli framgångsrika. Varför inte göra något tillsammans. Samtalet landar i ett möte jag hade med en expert på entré-system. Där hade jag lärt att man kan renovera Linoleum- och plastmattor. Likt man alltid renoverat trägolv.
Det nya med systemet och lackerna var att lackerna skall UV-härdas. Att golvet snabbt kan renoveras. Mycket mer visste vi inte före vårt möte med tillverkaren.
Varje år i Sverige finns det potentiellt över 2 Miljoner kvadratmeter golv som kan renoveras med UV-lacker PUR-system.

Varför hade detta inte redan blivit en succé i Mälardalen, frågade vi oss och satte igång!
Vi har nu fyra medarbetare utbildade i UV-systemet och heta arbeten för att svetsa samt laga större skador. Med duktiga hantverkare skall vi bygga ett företag där vi trivs och gemensamt skall vi visa våra kunder att de vill återkomma till oss.

Björn Lindvall, VD

Björn Lindvall, VD Renoveragolv, RGAB