Renovera ditt golv!

Blir som nytt

– bättre för miljön och mera ekonomiskt än att lägga om golvet!

Tänk smart o miljövänligt – få ett nytt golv via renovering istället.

Se själv våra FÖRE- och EFTER-bilder nedan!

Rikshem, Nacka, tillverka ny golvlucka

Linoleum. Efter renovering

Rikshem, Nacka, infällning av ny matta

Linoleum. Före renovering

Huddinge fritidsgård, Gummi

Efter renovering

Huddinge fritidsgård, Gummi

Före renovering

Botkyrka, Fittja Pulsen, Linoleum

Efter renovering

Botkyrka, Fittja Pulsen, Linoleum

Före renovering

Sporthall Plastmatta

Efter renovering

Sporthall Plastmatta

Före renovering

Sporthall Trägolv

Efter renovering

Sporthall Trägolv

Före renovering

Karlstad, Kroppkärrsskolan, Sportgolv Vinyl

Före PUR-renovering

Karlstad, Kroppkärrsskolan, Sportgolv Vinyl

Efter PUR-renovering

Skall jag byta mina slitna golv?

Nej, ni kan tryggt behålla era golv! Och eftersom ni inte behöver anlita golvläggare för att lägga nytt golv så kan verksamheten fortsätta utan avbrott. Utan att störa era hyresgäster bygger vi upp ett nytt starkt skyddande skikt på golvet/mattan. Vi använder samma metod som golvfabrikanten; arbetar med UV-härdande lacker och återskapar golv till nyskick.

Våra kunder frågar oss hur de kan minska slitaget på sina golv och minska den negativa påverkan på miljön. Vår kunskap om golv och entrélösningar hjälper våra kunder att minimera slitage och öka värde på fastigheten. Vi slipar, rengör och PUR-lackar befintliga golv såsom plastmattor, linoleumgolv och trägolv. Slutligen härdar vi golven med en UV-maskin. Ofta anlitas vi att utföra uppdraget på helger eller över en natt. Kunden kan direkt flytta in utan att uppleva några störningar. Inga uppdrag är för små.  Inom 16 timmar har ni ett nytt golv!

Över 40.000 kvm golv har Renoveragolv AB restaurerat i samarbete med välkända produktleverantörer såsom Dr. Schutz samt UVElite år 2017. 2018 fördjupade vi samarbetet med Dr Schutz. Nu med bredare produktutbud för snabbt återbruk av golv. 2018 PUR-renoverade vi över 50 000 M2 golv. Tillsammans runt om i Sverige har kollegor till oss återskapat över 100.000 kvm nya slitytor på linoleummattor och plastmattor genom restaurering.

Fördelar med att renovera golv:

  • Kostnadsbesparing på minst 50 % jämfört med utbyte av golvmatta.
  • Efter PUR-renovering behöver ni inte längre använda er av konventionellt underhåll med Polish.
  • UVElite är Byggvarubedömt, Sunda Hus klassat och märkt med Svanen, Ecolabel samt DIBT.
  •  Förlängd livslängd för golvmaterialet genom en restaurering av golvytan.
  • Hälsosammare arbetsmiljö: Golv som är renoverade med UV-lacksystem absorberar mindre smuts och är lättare att städa och minskar belastningsskador på lokalvårdare. En fallstudie visade att golv renoverade med UVElite absorberar ca 50 % mindre smuts och är ca 80 % lättare att städa jämfört med polish- eller vaxade golv. Mätningarna har gjorts med ATP.
  • Ett PUR-renoverat golv tar ca 1-2 dagar att färdigställa, beroende på golvmaterial, polishmängd, kontaminering, tillgänglighet till golvytan osv. Att riva ut och lägga nytt golv tar oftast ca 3-10 dagar beroende på omständigheterna.
  • Läs mer om PUR-renovering och UV-lacker och dess fördelar här >>
  • Vill du veta mer? Kontakta oss här >>

Följ vårt arbete med golvrenoveringar på Instagram

Följ vårt arbete med golvrenoveringar på Instagram