Golvrenovering med Renoveragolv är den perfekta lösningen för
golv i offentliga miljöer såsom skola, vård och omsorg.

Multiresistenta ytor för golv inom skola, vård och omsorg.

Golv inom skola, vård och omsorg slits kraftigt och de kräver en yta som är lättstädad och tålig.
Vi renoverar alla typer av offentliga miljöer, med korta ställtider och fantastiska resultat.

Renoveragolv – optimalt för vårdgolv.

Med en PUR-försegling blir golven hermetiskt förslutna och får en hög slitagestyrka. Optimal för ytor med hög belastning av bakterier, såsom vårdgolv, sjukhus, förskolor och inom livsmedelsindustrin.

Renovera golvet och skydda det med en permanent sealer
som ger en fogfri golvyta.

Inom sjukvård, tandvård och annan verksamhet med behandling av patienter är god hygien extremt viktigt. Bakterier sprids i lokaler som är svåra att städa kliniskt rena. Konventionella rengöringsmedel skyddar inte ditt golv permanent; de slits därför snabbt. Den höga frekvensen av folk i rörelse inom vården leder snabbt till repor och andra skador på ytan på golvet. Nötning uppstår vilket leder till slitage och redan efter en kort tid blir nyinstallerade golv inom hälso- och sjukvårdsområdet skadade, repade och oattraktiva, känsliga för smuts och ohygieniska. Vi har en lösning som förbättrar den situationen. Renovera golvet och skydda det med en permanent sealer som ger er en fogfri golvyta. Golven blir hermetiskt förseglade och får en mycket hållbar, nötnings beständig ytbeläggning med långvarigt skydd. Med vårt system jämnar vi även av och tar bort skarvar och repor vilket kraftigt minskar risken för bakterietillväxt.

Golvrenovering för högsta hygieniska standard:

 • Hermetiskt förslutna skarvar och fogar. Minskar bildande av bakterietillväxt
 • Golvet blir hygieniskt

PU-Sealer för bästa skydd mot slitage:

 • PUR-försegling från Dr. Schutz ger högsta slitstyrka
 • Renoveringen innebär ett långsiktigt skydd mot slitage
 • Ett synligt resultat direkt. Vackra golv har sitt värde

Golvrenovering på förskolor & skolor

Vi erbjuder skolor och förskolor fina, lätt städade och kreativa designgolv. Återställ eller designa om de befintliga golven till ett multiresistent och lätt städat rent golv som både ger ett bättre inomhusklimat och en kreativ miljö för barnen. Skolans färger kan även visas på golvet. Gamla golv får ett nytt utseende med våra golvbeläggningar och det finns ett brett utbud av färger, designalternativ och inspiration för att designa ett unikt skolgolv efter era behov. Vi renoverar och skyddar dina skolgolv Säkert, kreativt och kostnadsefektivt.

Omklädningsrum & Toaletter

Att renovera golv är ett slitstarkt, ekonomiskt och miljövänligt alternativ som är extremt hygienisk och lätt att rengöra. Vi förstår att det ställs höga krav på skolans omklädningsrum och toaletter. Vi vet också att var femte elev tycker att deras skoltoaletter är så smutsiga att de vägrar gå på dem, istället håller sig många av barnen en hel skoldag. Med en golvrenovering kan vi lösa det problemet på ett hållbart och tidsbesparande sätt och skapa helt luktfria toaletter.

Med vår lösning fogfria golv:

 • Minskar och tar bort önskade dofter med den multiresistenta ytan.
 • Renoverar vi flera toaletter till samma pris som det normalt kostar att renovera endast en toalett.
 • Kan enkelt installeras utan att man behöver ta bort sanitetsgods eller skiljeväggar.
 • Kan etableras på endast 2-3 dagar
 • PU Fogfritt kommer i valfri kulör och man kan även lägga till en egen design
 • 10 års garanti på slitage
renovera vårdgolv sjukvård

Öppna skarvar och fogar är en grogrund för bakterier, eftersom rengöring och desinfektion inte tränger igenom tillräckligt djupt.

Utan PU-Sealer: smuts och bakterier tränger igenom öppna leder och kan knappast tas bort av rengöring.

Renovera vårdgolv Med Dr. Schutz

Med Dr. Schutz permanenta PU-Sealer: blir golven hermetiskt förseglade, så att bakterier kan enkelt tas bort från ytan, som samtidigt desinficeras.

Vi gav i uppdrag till laboratorieföretaget Eurofins att analysera och jämföra ej skyddade vinylgolv med samma ytor skyddade av Dr. Schutz PU-Sealer. Ett certifikat från dessa tester visar att Dr. Schutz Sealer minskar bakterietillväxt med 99,5 procent jämfört med samma golv utan skydd. Renovera vårdgolv.

BACTERIAL INFECTION BY COMPARSION
100% bacterial infection

on uncoated floors

0,5% bacterial infection

with Dr. Schutz coating

(källa: Eurofins testrapport 19-1195)

Renovera vårdgolv
Även nya golv behöver skyddas

Många patienter kommer och går på läkarmottagningar varje dag. På sjukhus och vårdinrättningar skjuts tunga sängar och medicinsk utrustning fram och tillbaka. I golvfogar och ojämnheter finns grogrund för bakterier. Den höga frekvensen av folk i rörelse inom vården leder snabbt till repor och andra skador på ytan på golvet. Nötning uppstår vilket tidigt leder till slitage och redan efter en kort tid blir nyinstallerade golv inom hälso- och sjukvårdsområdet skadade, repade och oattraktiva.

Med Dr. Schutz får dina golv en mycket hållbar, nötningsbeständig ytbeläggning med långvarigt skydd. En permanent sealer som ger er en fogfri golvyta. Vi har system för att jämna av och ta bort skarvar och repor vilket kraftigt minskar risken för bakterietillväxt.

Golvrenovering för högsta hygieniska standard:

 • Hermetiskt förslutna skarvar och fogar. Minskar bildande av bakterietillväxt
 • Skyddar golvet mot fläckar
 • Golvet blir hygieniskt

PU-Sealer för bästa skydd mot slitage:

 • PUR-försegling från Dr. Schutz ger högsta slitstyrka
 • Renoveringen innebär ett långsiktigt skydd mot slitage
 • Ett synligt resultat direkt. Vackra golv har sitt värde

Utan PU-Sealer:
Desinfektionsmedel och andra aggressiva kemikalier kan tränga ned obehindrat in i golvet.

Med PU-Sealer:
den permanenta skyddslacken garanterar hög resistens mot transparenta och färgade desinfektionsmedel.

Perfekt system för sjukhusmiljö
– golvsanering och nytt Dr. Schutz PUR-skydd uppvisar en bevisat bästa lösning.

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till att riva ut och köpa ny golvmatta. Vår renovering är snabb och ger en attraktiv lösning
Vårt system har restaurerat över 50 miljoner kvadratmeter golv
Vårt system är anpassat för LVT, Linoleum, PVC och gummi men även för parkett, epoxi och sten

RIVA UT DITT GAMLA GOLV?
NU FINNS ETT NYTT ALTERNATIV TILL HALVA KOSTNADEN!

Tänk smart o miljövänligt RENOVERA DITT GOLV istället.

 • 50% lägre kostnader jmf med att lägga om till nytt golv
 • Snabbt: klart på 9 timmar eller en helg
 • Ge golvet ny, egen design
 • Behöver inte längre konventionellt underhåll med polish
 • Hygieniskt: undviker bakteriebildning genom förseglande fogar
 • Absorberar ca 50 % mindre smuts och är 80 % lättare att städa
 • Halksäkert ( DIN 51130) och brandsäkert (DIN EN 13501-1)
 • Brandsäkert (DIN EN 13501-1)
 • Maximal hårdhet, slitstyrka och hög kemisk beständighet mot desinfektionsmedel (DIN 68861)

Återbruka Era Golv PUR-renovera vårdgolv och UV-härda med Dr. Schutz.

Måste jag byta ut mina slitna golv?
Renovera vårdgolv med Dr. Schutz!

Nej, ni kan tryggt behålla era golv! Och eftersom ni inte behöver anlita golvläggare för att lägga nytt golv så kan verksamheten fortsätta utan avbrott. Utan att störa er bygger vi upp ett nytt starkt skyddande skikt på golvet/mattan. Minska slitaget på era golv och minska den negativa påverkan på miljön! Vi slipar, rengör och PUR-lackar befintliga golv såsom plastmattor, linoleumgolv och trägolv. Slutligen härdar vi golven med en UV-maskin. Ofta anlitas vi att utföra uppdraget på helger eller över en natt utan att ni som kund upplever några störningar. Inga uppdrag är för små. Inom 16 timmar har ni ett nytt golv! Med Dr. Schutz system har vi tillsammans PUR-renoverat över 50 miljoner kvm.