ESD-golv system.

Perfekta lösningar för alla ESD-golv!

Vi vet hur viktiga ESD-golv är!

ESD – Golv. Snabbaste lösningen för att skapa eller renovera antistatiska golv.

“ESD” – elektrostatisk urladdning används i golv för att undvika uppladdning som överförs från golv/personal till maskiner/verktyg.

Vi arbetar med ett system från Dr. Schutz och våra produkter uppfyller kraven i standarden SS-EN 61340-5-1. Uppmätta värden uppfyller också den internationella IEC-standarden och den amerikanska standarden ANSI/ESD. Största fördel uppnås vid renovering av befintliga ESD-golv.

I de fall golvet har tappat sin konduktivitet görs det antistatiskt igen med Dr. Schutz ESD golvsystem och golvet ser ut som nytt igen. Det blir helt antistatisk och multiresistent mot slitage och kemikalier. Golvet renoveras till en låg kostnad i jämförelse me att installera ett nytt och med en snabb etablering. Det tätade golvet är miljövänligt eftersom det är lätt att rengöra utan hårda kemikalier. Golv som till exempel epoxi, akryl, polyuretan och plastmattor kan alla bli antistatiska. Ovanpå befintligt golv lägger vi en PUR-primer, därefter monteras 12 mm breda kopparband på den nya ytan som ansluts till jord. Ovanpå detta läggs sedan ytterligare ett lager ESD-PUR och vi har då skapat ett nytt ESD-golv!

Det går fort, inom 9 timmar från att vi börjat arbeta har ni ett golv ni kan gå på. 24 timmar senare kan det belastas med truckar och transportutrustning.

Snabbt, mindre störning och lägre kostnad

Välj en ny kulör på golven! Hur snabbt ger vi er ett nytt godkänt ESD-golv? Inom 9 timmar från att vi börjat arbeta har ni ett golv ni kan gå på. 24 timmar senare kan det belastas med truckar och transportutrustning.
Nytt för i år är PUR-primer för att tillverka nya ESD-golv. Alla massagolv, epoxi, akryl och polyuretan och plastmattor kan bli antistatiska. Ovanpå befintligt golv lägger vi en primer, monterar därefter 12 mm breda kopparband på den nya ytan och ansluter till jord. Ovanpå detta läggs sedan ytterligare ett lager ESD-PUR och vi har skapat ett nytt ESD-golv! Vi kan även arbeta med system från Flowcrete.

Fördelarna med Dr. Schutz ESD golvsystem

esd-golv

ESD Floor System by Dr Schutz